SHARMANT club

A nakoniec sú tu aktivity SHARMANT club, ktoré súvisia s voľným časom a užívaní si v kruhu priateľov, relaxe a „dobíjaním sa“ pozitívnou energiou.

So spolupracovníkmi, dobrými zákazníčkami salónu a blízkymi priateľmi trávime voľný čas aktívne na príklad rôznymi výletmi, degustáciami vín, dámskymi jazdami, kulinárskymi stretnutiami a podobne. Pravidelnými akciami sú každý rok v máji návšteva nášho vinára na južnej Morave so sprievodným programom,  husacina v Grobe na jeseň, Vianočný večierok ale i návštevy divadiel či rôzne žúrky. Tu je definícia inštitútu SHARMANT club:

SHARMANT CLUB je spolok príjemných a šarmantných ľudí, ktorí majú charakter, dušu, zdravý rozum, veľké srdce a dobrú náladu.
Spolok V.I.P. priateľov štúdia SHARMANT a Marty Gejdošovej tvoria: Priateľky, úspešné manažérky, šikovné ženy, sebavedomé dámy, celebrity, kočky a čajočky, ako aj pekní chlapci a úspešní muži.
Klub je uzavretý a členom je možné sa stať iba na osobné vyzvanie. Požiadavky na člena klubu: príjemný vzhľad, inteligencia, pozitívna nálada, vedieť sa baviť, byť zdravo aktívny, nemať problém, byť v pohode.
Úsmev, žartovný text . SHARMANT club

Členské príspevky sa platia pri každom stretnutí formou smiechu a dobrou náladou a to v dobrovoľnej výške a v neobmedzenom rozsahu. 

SHARMANT club, návšteva vinára Jedlička & NovákSHARMANT club, návšteva vinára Jedlička & Novák

 
 
 
SHARMANT club logo

SHARMANT club, návšteva vinára Jedlička & NovákSHARMANT club, návšteva vinára Jedlička & Novák

  

 

 

Vianočný večierok SHARMANTSHARMANT párty s Peter Bažík. Marta Gejdošová, BratislavaVianočná párty SHARMANT 2017. Marta Gejdošová, kapustnica, VIP, varené víno